Fisk i Bunn

Fisk i Bunn

Vi gott om fiskar i Bunnsjöarna. Se listan nedan på vad som kan finnas på kroken efter ni fått napp.

Här kommer en sammanställning över de fiskarter som lever i vårt vatten i

Bunnsjöarna, dessa gäller både för Södra samt Norra Bunn.

 

Abborre                    Lake                 

Brax                         Mört

Gers                         Nors

Gädda                      Sarv

Gös                         Signalkräfta